Disclaimer

‘हल्लागुल्ला डॉट कॉम’ या साईटवरील सर्व साहित्य हे स्वनिर्मित आहे. यातील काही कथा ज्यांच्या जीवनावरून लिहिल्या गेल्या आहेत, त्यांची कथेसाठी परवानगी घेतलेली आहे. इतर कोणाचा या कथांशी संबंध जुळल्यास तो केवळ योगायोग समजावा.
‘हल्लागुल्ला डॉट कॉम’ साईटवरील साहित्याचे सर्व हक्क राखीव आहेत. यातील कोणताही भाग लेखकाच्या पूर्व परवानगीशिवाय छायाचित्रण, ध्वनिमुद्रण किंवा अन्य कुठेही प्रसारित केला जाऊ शकत नाही. असे आढळल्यास त्यावर प्रताधिकार कायद्याअंतर्गत कडक कारवाई केली जाईल.

All the material on the site ‘hallaagullaa.com’ is self-made. Some of these stories are based on the lives of those who have been allowed to tell stories. If anyone else has a connection to these stories, it should be understood as a coincidence.
All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our permission. If found, it will be dealt with severely under the Copyright Act.